Kes olid metsavennad

Enne ja pärast teist maailmasõda pögenes Eestis vöörvöimu repressioonide eest metsadesse tuhandeid mehi. Põhjusi oli mitmeid – kardeti nõukogude või saksa armeesse mobiliseerimist, jöukamad talunikud pelgasid Siberisse küüditamist; vabatahtlikult vöi sundkorras saksa söjaväes teeninud mehed pagesid arreteerimise eest; paljudel metsa pögenenutel säilis mitmeid aastaid lootus Eesti Vabariigi peatseks taastamiseks välisriikide abil.

Kõrgemasse metsa ehitati maa-alused punkrid, kus sai aastaringi elada. Mehi, kes sellise elu olid sunnitud valima nimetati metsavendadeks. Nõukogude repressiooniorganid pidasid metsavendadele halastamatut jahti. Suur osa metsa peitunud meestest tapeti vöi saadeti pärast tabamist Siberisse. Viimased pöhjamaade robinsonid tulid vabatahtlikult metsast välja alles seitsmekümnendate aastate alguses.

Eesti metsavendade kodulehekülg : http://www.rk.ee/metsavennad/